Om

Stiftelsen

Dickson är en känd svensk köpmannafamilj som är kända för sin verksamhet i Göteborg under 1800-talet inom sågverk, handel, rederi och sina donationer.


James Fredrik Dickson (1848-1898) ansågs begåvad och blev huvudarvinge i den tredje generationen Dicksons. Istället för att leda släktens bolag vidare in i näste sekel lade han sin tid på fester, konsumtion och resor och det var också festandet som ledde till hans tidiga död.


1892, ett par år innan James F. Dicksons död förvärvades fastighetenTjolöholm men efter James tidiga död var det i mångt och mycket hans fru, Blanche Dickson som slutförde ombyggnaden. Även Blanche dog i tidiga år, 1906, och slottet ärvdes av hennes dotter Blanche Bonde. Blanche Dickson förordnade i sitt testamente om tillkomsten av två stiftelser, James F. Dicksons Minnesfond och Tjolöholmsfonden.


Avkastningen från Minnesfonden skall, enligt testamente, användas till upprättande av konvalescenshem och bedriva verksamhet i form av kostnadsfri vård för obemedlade vuxna invånare i Göteborgs och Bohus län samt Hallanads län.


Två sådan hem har inrättades, konvalescenthemmet Meryt i Onsala och Norsesundshemmet i Hemsjö. Verksamheten vi Norsesundshemmet lades ned ekonomiska skäl och medlen efter försäljning av fastighet tillföll minnesfonden 1984.


Även Meryt lades ned av ekonomiska skäl och kommunfullmäktige beslutade att äganderätten till fastigheterna i Onsala tillföll Minnesfonden.


Avkastningen från Tjolöholmsfonden skall, enligt testamente, användas till underhåll av byggnader och anläggningar på Tjolöholmsgods under förutsättning att godset ägdes av Blanche Dicksons arvinge i rätt nedstigande led. När godset såldes 1964 till Göteborgs kommun ingår den som en enhet under James F. Dicksons Minnesfond.