Välkommen med din ansökan

Ändamål

Stiftelsens ändamål är till behövande invånare i tidigare Göteborgs och Bohus län samt Hallands län, lämna bidrag till eller bekosta konvalescensvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse som enligt läkarutlåtande är önskvärd.


Allmänt

Stiftelsen sammanträder kontinuerligt under året vilket ger sökande möjlighet att skicka in ansökan under hela året. När styrelsen behandlat din ansökan meddelas det inom 2 veckor via brev om bifall eller avslag.

Vid beviljning får bidragstagare ett brev som tas med till resebyrå, rekreationsanläggning etc. som i sin tur skickar en faktura till stiftelsen för betalning. Observera att inga utbetalningar görs till privata konto.


Det står sökande fritt att välja rekreationsanläggning men styrelsen har ett samarbete med följande anläggningar:


  • Varbergs kurort
  • Mössebergs kurort
  • Sankt Jörgen Park
  • Arken
  • Haga badet


När det gäller rekreationsresa beviljar styrelsen resor inom Europa och Kanarieöarna. Om sökande är i behov av medresenär ska det framgå av läkarintyg och ansökan.


Ansökningskriterier

  • Sammantagna inkomsten får ej överstiga fyra prisbasbelopp motsvarande 210 000 kr för år 2023, och förmögenheten får ej överstiga ett prisbasbelopp 52 500 kr. Tillägg får göras med ett prisbasbelopp per person för inkomst respektive förmögenhet för hemmavarande barn eller make/sambo eller annan i hushållsgemenskapen. Dessa personers inkomster och förmögenheter ska också beaktas.


  • Den sökande ska vara boende i tidigare Göteborgs- och Bohuslän eller Hallands län.


Att bifoga med ansökningsblankett

  • Inkomstdeklaration 1 för inkomst år 2022
  • Årsbesked bank 2022
  • Läkarintyg ej äldre än 2022-01-01


Ansökningarna skickas till:

Stiftelsen James F Dicksons Minnesfond

Postbox 530 24

400 14 Göteborg